Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 27 maja 2011 r.


Zadaniami ośrodka są:

 

1.       Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych

2.       Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:

a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu

b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich

3.       Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku

4.       Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:

a.      Podręczniki

b.      Pomoce naukowe

c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 13 października 2015 r.

Skierowanie na kurs dokształcania - pobierz

 

Dopuszczenie podręczników w ODiDZ w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz

 

 

ODiDZ we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017 organizuje kursy:

 

1.

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

05.09.2016-30.09.2016

2.

Ślusarz II

3.

Mechanik pojazdów samochodowych II

4.

Fryzjer II

5.

Stolarz II

6.

Cukiernik II

7.

Piekarz II

8.

Elektryk II

9.

Murarz-tynkarz II

10.

Sprzedawca III

 

 

 

 

 

03.10.2016-28.10.2016

 

11.

Blacharz samochodowy II

12.

Fryzjer II

13.

Lakiernik II

14.

Kucharz II

15.

Rolnik II

16.

Elektryk II

17.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II                                     

18.

Sprzedawca II

 

 

 

 

02.11.2016-25.11.2016

 

 

19.

Blacharz samochodowy III

20.

Fryzjer III

21.

Stolarz II

22.

Kucharz III

23.

Rolnik III

24.

Elektryk III

25.

Monter, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych II

26.

Mechanik pojazdów samochodowych III

 

 

 

 

28.11.2016-22.12.2016

 

27.

Fryzjer III

28.

Stolarz III

29.

Lakiernik I

30.

Cukiernik III

31.

Mechanik-operator  pojazdów i maszyn rolniczych II

32.

Elektryk III

33.

Elektromechanik I

34.

Murarz-tynkarz I

35.

Fryzjer I

 

 

 

 

02.01.2017-27.01.2017

 

36.

Stolarz III

37.

Kucharz II

38.

Rolnik I

39.

Elektromechanik pojazdów samochodowych II

40.

Elektryk I

41.

Murarz-tynkarz III

42.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie I

43.

Ślusarz I

 

 

 

 

13.02.2017-10.03.2017

 

44.

Blacharz samochodowy I

45.

Lakiernik III

46.

Kucharz I

47.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych III

48.

Elektryk I

49.

Elektromechanik pojazdów samochodowych III

50.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych III

51.

Ślusarz III

 

 

 

 

 

13.03.2017-07.04.2017

 

52.

Mechanik pojazdów samochodowych III

53.

Fryzjer I

54.

Stolarz I

55.

Kucharz III

56.

Piekarz III

57.

Piekarz I

58.

Elektromechanik III

59.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych III

60.

Sprzedawca I

 

 

 

 

08.05.2017-02.06.2017

 

61.

Mechanik pojazdów samochodowych I

62.

Cukiernik I

63.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych I

64.

Elektromechanik pojazdów samochodowych I

65.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych I

66.

Stolarz I