Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 27 maja 2011 r.


Zadaniami ośrodka są:

 

1.       Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z przedmiotów zawodowych

2.       Koordynuje kształcenie uczniów dla szkół współpracujących które polega na:

a.      Znalezieniu kursu dla uczniów jak najbliżej domu

b.      Przeprowadzeniu konsultacji i egzaminów dla zawodów rzadkich

3.       Stworzenie warunków do nauki i wypoczynku

4.       Zapewnienie odpowiednich dla danego zawodu środków dydaktycznych:

a.      Podręczniki

b.      Pomoce naukowe

c.      Wycieczki do zakładów pracy itd.

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Dodano dnia 18 maja 2017 r.

Skierowanie na kurs dokształcania - pobierz

 

Dopuszczenie podręczników w ODiDZ w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 

 

ODiDZ we Wschowie w roku szkolnym 2017/2018 organizuje kursy:

 

1.

Sprzedawca III

 

 

 

 

 

04.09.2017-29.09.2017

2.

Ślusarz II

3.

Fryzjer II

4.

Stolarz II

5.

Cukiernik II

6.

Piekarz II

7.

Elektryk II

8.

Murarz-tynkarz II

9.

Mechanik pojazdów samochodowych II

10.

Sprzedawca II

 

 

 

 

 

02.10.2017-27.10.2017

 

11.

Blacharz samochodowy II

12.

Fryzjer II

13.

Lakiernik II

14.

Kucharz II

15.

Rolnik II

16.

Elektryk II

17.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie II