Dodano dnia 15 kwietnia 2016 r


[Rozmiar: 1352 bajtów]


[Rozmiar: 94886 bajtów]

 

[Rozmiar: 1352 bajtów]


 
Nabór na KKZ trwa cały rok
rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników
 
• technik handlowiec - K2 -prowadzenie działalności handlowej
• technik technologii żywności - K2 - organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
• technik rolnik - K2 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
• technik rolnik - K2 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
• technik informatyk - K1 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych
• technik ekonomista - K1 - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
• technik spedytor - K1 - organizacja i nadzorowanie transportu
• sprzedawca - K1 - prowadzenie sprzedaży
• rolnik - K1 - prowadzenie produkcji rolniczej
• technik usług fryzjerskich - K2 - projektowanie fryzur
• technik urządzeń sanitarnych - K3 - organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
• technik budownictwa - K3 - sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowych
• technik technologii drewna - K2 - organizacja i prowadzenie procesów przetwórstwa drewna
• technik rachunkowości - K1 - prowadzenie rachunkowości
• technik administracji - K1 - obsługa klienta w jednostkach administracji
• technik turystyki wiejskiej - K2 - prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
• florysta - K1 - wykonywanie kompozycji florystycznych
 
Zapisy na KKZ mozna dokonać w sekretariacie CKUiP we Wschowie
 w godz. 8.00 do 15.00
Zapraszamy!